Bij therapie met paarden staat de relatie tussen mens, dier en omgeving centraal. Het doel is om de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke noden te optimaliseren, door het paard in te zetten als co-therapeut en motivator binnen therapeutische en/of orthopedagogische sessies.

We hanteren een holistische visie. Dit wil zeggen dat het lichamelijke en psychische welbevinden nauw samenhangen en elkaar beïnvloeden. Elke persoon is uniek en heeft zijn/haar eigen specifieke noden, behoeften en wensen.

In harmonie met de paarden bieden wij begeleiding aan bij het verwezenlijken van je doelen op fysiek, psychisch, emotioneel, gedragsmatig, cognitief en/of sociaal vlak. Door de unieke en natuurlijke eigenschappen als kuddedier, hebben paarden bijzondere sociale vaardigheden. Ze communiceren via hun verfijnde lichaamstaal.

Als therapeut creëer ik samen met de paarden een klimaat waarin je je fysiek en mentaal veilig voelt.

Hippo- en Equitherapie (of Equine Assisted Therapy)

Paarden bezitten een bijzondere gave, ze voelen aan wat er in ons omgaat. Het omgaan, verzorgen en berijden van paarden heeft een positief effect op onze psychische ontwikkeling en het emotioneel welzijn. Het gedragen worden door een paard kan leiden tot lichamelijke en geestelijke stimulans. De driedimensionale beweging van een paard in stap, heeft een specifieke werking op het lichaam die tegelijkertijd stimuleert en ontspant.

Wat therapie met paarden of Equine Assisted Therapy (EAT) zo waardevol maakt is de nabijheid, het contact en de warmte die paarden met zich meebrengen. De kwaliteit van relaties die we aangaan met onze omgeving is belangrijk voor ons welzijn. Wanneer je je gesteund voelt, heb je meer draagkracht voor de dagelijkse ups en downs.

Paarden zijn een bron van steun en zijn onbevooroordeeld. Ze helpen je onder andere bij het opbouwen van zelfvertrouwen en bevorderen je lichaams- en zelfbewustwording. Paarden dagen je uit om stil te staan bij je werkelijke gevoelens en motieven. Ze zijn zeer gevoelig en weerspiegelen je emoties. Zonder woorden voelen paarden aan hoe je in het leven staat, hoe je denkt, waar je patronen vastzitten…

Samen begeleiden we je in een groeiproces door het mogelijk maken van ervaringsgericht leren, hetgeen veranderingen teweeg brengt.

Orthopedagogisch werken met paarden

Orthopedagogisch werken met paarden bevordert het ontwikkelingsproces van kinderen en jongeren op educatief, sociaal, psychomotorisch, emotioneel, en cognitief niveau.  Met hun unieke aantrekkingskracht nodigen paarden je uit om je grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen op te doen.

Het opvoedend effect van een kudde heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van mensen. Het opgroeien in een omgeving met paarden en anderen dieren verbreedt je waaier aan sociale competenties en helpt je schoolse vaardigheden verder te ontplooien.

De aanwezigheid van paarden tijdens therapeutische sessies kan kinderen en jongeren helpen om vertrouwen te vinden in anderen en in zichzelf. Ze voelen zich meer op hun gemak. We creëren creatieve activiteiten waarbij hun cognitieve functies worden geprikkeld zoals concentratie, geheugen, probleem- en beslissingsvermogen,… .

Snoezelen met paarden voor jong en oud

Door in te spelen op de zintuigen, willen we met snoezelen komen tot een toestand van zich goed voelen en ontspanning. Er worden verschillende zintuigen selectief geprikkeld met behulp van paarden. Het gaat hier voornamelijk over horen, zien, voelen, ruiken en proeven.

Door het aanbieden van ontspanning kunnen angsten verminderen en creëren we een gevoel van veiligheid. Deze ontspanning uit zich in de spieren, een glimlach, bevorderen van het contact enz. Paarden kunnen tijdens het snoezelen verschillende rollen op zich nemen, bv. als maatje, een spiegel, een luisterend oor en/of een vertrouwenspartner.

In contact komen en leren omgaan met paarden heeft een bevorderend effect op het opbouwen van zelfvertrouwen en het vinden van innerlijke rust. Jong en oud krijgt bij ons de kans om met een paard of pony te knuffelen, hen te verzorgen of gewoon te genieten van hun gezelschap.

Pony- en belevingsdagen voor kinderen en jongeren

Met deze belevingsdagen willen we kinderen en jongeren inspireren rondom diverse thema’s die in verband staan met paarden en pony’s.

Bekijk onze agenda!